Musonia heeft een raamovereenkomst met Bureau Interim en Advies van de gemeente Amsterdam voor het leveren van interim management. In 2018/2019 heeft Musonia een nieuw team data-onderzoek (30 fte) opgericht voor de afdeling Erfpacht & Uitgifte. Lonneke Regter was interim manager van dit team en heeft het team in 2019 samengevoegd met een bestaand team (in totaal 60 fte). Ontwikkeling van de organisatie én van het personeel stond voorop in deze opdracht. In 2019 leverde Musonia ook een afdelingsmanager Gegevensbeheer a.i. voor Basisinformatie en een teammanager a.i. bij Ruimte & Duurzaamheid.

Gemeente Utrecht

In 2017 en 2018 deed Musonia ook een tweetal opdrachten voor de gemeente Utrecht: visie- en strategievorming voor de afdelingen cultuur en onderwijs.